Hækl 3 masker sammen med én hstm

How to crochet 3 stitches together with a hdc

Slå tråden om nålen

Yarn over

Stik nålen gennem første maske, og slå tråden om nålen igen.

Insert the hook into the stitch and yarn over again.

… Og træk den ud gennem masken. Du har nu 3 løkker på nålen.

… And pull back through that stitch. You now have 3 loops on your hook.

Afslut ikke som ved en normal hstm. Stik i stedet nålen gennem anden maske, og slå nålen om tråden igen.

Do not finish off as you would doing a normal hdc. Insert the hook through the second stitch, and yarn over.

Træk tråden ud gennem masken. Du har nu 4 løkker på nålen.

Pull back through that stitch. You now have 4 loops on your hook.

Stik nålen gennem tredje maske, og slå nålen om tråden igen.

Insert the hook through the third stitch, and yarn over.

Træk tråden ud gennem masken. Du har nu 5 løkker på nålen.

Pull back through that stitch. You now have 5 loops on your hook.

Slå tråden om nålen for sidste gang…

Yarn over one last time …

… og træk den gennem alle fem løkker på nålen.
Du har nu hæklet 3 masker sammen med én hstm.

… and pull through all five loops on your hook
You’ve not crocheted 3 stitches together with one hdc.